Poznaj ofertę dla Twojej firmy!

Zapraszamy do kontaktu zarówno firmy jak i klientów indywidualnych.

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie – (76) 753 97 77


  Co chcemy zrobić dla Twojej firmy?

  Kaizen Rent S.A.
  ul. gen. Józefa Bema 8
  59-300 Lubin

  NIP 692 25 09 293
  Regon 362495136

  KRS 0000954956

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

  info@kaizenfleet.pl
  +48 76 749 99 41