news kaizenfleet

Wynajem długoterminowy, czy leasing?

Wynajem długoterminowy, czy leasing – oto jest pytanie.

Rosnąca świadomość polskiego przedsiębiorcy sprawia, że coraz częściej odchodzi on od konieczności posiadania na własność wykorzystywanej w prowadzonej działalności floty pojazdów na rzecz ich odpłatnego użytkowania. W takiej sytuacji bardzo często pojawia się dylemat – czy skorzystać z usługi leasingu, czy jednak postawić na wynajem długoterminowy.

W polskich realiach gospodarczych leasing jest już dość znaną i popularną usługą, która dość skutecznie rywalizuje z tradycyjnym kredytem bankowym. Sporo młodszą ofertą na rynku jest natomiast wynajem długoterminowy, jednak jest to usługa, która rozwija się niezwykle dynamicznie i osoby związane z zarządzaniem parkiem samochodowym firm coraz częściej przekonują się do tego typu formy finansowania wykorzystywanej w prowadzonej działalności floty pojazdów.

Porównanie leasingu i wynajmu – podstawowe różnice

Trzeba podkreślić, że obie te formy pozyskiwania samochodów są do siebie bardzo zbliżone. W dużym uogólnieniu sprowadzają się do odpłatnego użytkowania auta, które przez cały czas trwania umowy stanowi własność odpowiednio firmy leasingowej czy też firmy z branży CFM.

W przypadku leasingu, który występuje w dwóch odmianach – operacyjnego i finansowego, po zakończeniu okresu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu za symboliczną opłatę (najczęściej 1 proc. wartości samochodu) tego auta na własność. W wynajmie długoterminowym również taka opcja występuje, jednak wartość wykupu jest wówczas z reguły sporo wyższa. Dlatego częściej przy takiej umowie auto jest zwracane do finansującego, a firma może zawrzeć nową umowę i wziąć w użytkowanie nowy pojazd.

Wynajem jest dodatkowo poszerzony o usługi zarządzania parkiem pojazdów (od ubezpieczenia, poprzez serwisowanie i naprawy, po wymianę opon), których zakres może być regulowany umową (od opcji Full Service Leasing, czyli z pełną obsługą, po opcje z wybranymi rodzajami usług dodatkowych). Wynajmujący płaci jedną ratę, która obejmuje zarówno możliwość korzystania z pojazdu, jak i dodatkowe usługi. W przypadku klasycznego leasingu mamy do czynienia z reguły z samym finansowaniem użytkowania.

Umowa leasingu wiąże się z opłatą wstępną, która z reguły sięga od 10 do 20 proc., podczas gdy przy wynajmie taka opłata nie jest wymagana. Leasing natomiast, ponieważ auto po jego zakończeniu przechodzi na własność leasingobiorcy, daje większą swobodę w użytkowaniu pojazdu. Wprawdzie nie wszystko można z leasingowanym pojazdem czynić (np. dokonywać większych przeróbek, brać udział w rajdach), ale w praktyce istnieje duża dowolność w jego użytkowaniu. W wynajmie narzucane są ścisłe procedury – od konieczności dokonywania określonych czynności serwisowych po ustalany w umowie limit kilometrów, którego przekroczenie będzie skutkować dodatkowymi opłatami.

Koszty leasingu i wynajmu długoterminowego

W przypadku prowadzonej działalności liczy się przede wszystkim wynik finansowy, więc bardzo często decydującym czynnikiem wyboru odpowiedniej opcji są ponoszone koszty. Jak już wspomniano wyżej przy umowie leasingu firma płaci czynsz inicjalny, miesięczne raty, którymi spłaca równowartość samochodu, i kwotę wykupu auta. Wszelkie inne koszty związane z eksploatacją pojazdu również leżą po stronie leasingobiorcy. W wynajmie długoterminowym mamy natomiast stały czynsz przez cały okres użytkowania pojazdu, który pokrywa również usługi dodatkowe, a poza tym przedsiębiorca musi ponosić już tylko koszty paliwa (myjni, płynów eksploatacyjnych), dzięki czemu, co jest równie ważne z perspektywy zarządzania firmą, łatwiejszy do oszacowania jest koszt posiadania samochodu w firmie.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, przy której umowie miesięczny czynsz będzie wyższy. W leasingu jest on uzależniony od wpłaty wstępnej oraz od okresu, na jaki leasing został zawarty (możliwy jest dłuższy okres niż w umowie wynajmu). W wynajmie długoterminowym nie spłacamy wprawdzie całej wartości pojazdu (suma „czystych” rat nie pokrywa ceny auta), jednak musimy zapłacić za dodatkowe usługi świadczone przez wynajmującego. Ponadto wysokość czynszu uzależniona jest od ustalonego limitu kilometrów.

Kiedy leasing, a kiedy wynajem długoterminowy?

Wybór pomiędzy leasingiem a wynajmem długoterminowym sprowadza się bardzo często do podejścia do użytkowanego pojazdu. Jeśli chcemy stać się jego właścicielem, to zdecydowanie polecamy usługę leasingu. Jeśli planujemy jedynie stworzenie czy rozbudowę bądź odnowienie floty pojazdów, to korzystniejszą opcją wydaje się wynajem długoterminowy. Wynajem z pewnością jest polecanym rozwiązaniem, gdy flota pojazdów jest rozbudowana. Zarządzanie flotą – kilkuset, czy nawet kilkudziesięcioma pojazdami to olbrzymie wyzwanie, które pociąga za sobą szereg ryzyk oraz dodatkowe koszty. Ponadto wynajem jest wygodniejszą formą finansowania, gdyż większość (wszystkie) usług serwisowych wykonywana jest przez przedstawicieli firmy wynajmującej.

Obecne realia rynkowe sprawiają, że instytucje finansowe walcząc o klienta tworzą coraz bardziej rozbudowane instrumenty finansowe. Obok klasycznych umów leasingu czy wynajmu długoterminowego często pojawiają się nietypowe mutacje tych instrumentów, dopasowane do różnych potrzeb konkretnych firm. W takiej sytuacji wybór formy finansowania floty firmowej powinien być poprzedzony dość szczegółową analizą korzyści i kosztów, która pozwoli wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.