Pracuj z nami

Praca w Kaizen Fleet to przestrzeń do rozwoju i samorealizacji pracowników. To miejsce dla ludzi otwartych, nastawionych na tworzenie nieszablonowych rozwiązań i posiadających pasję samodoskonalenia.

Aktualne oferty

Asystent/-ka ds. Obsługi Klienta Lubin ROZWIŃ ZWIŃ

Zakres obowiązków

 • Obsługa telefoniczna klientów biznesowych i indywidualnych.
 • Wprowadzanie danych dot. otrzymanych zleceń wynajmu do systemów informatycznych.
 • Współpraca z koordynatorami oddziałów oraz kierowcami.
 • Wystawianie faktur.
 • Ustalanie z klientami stanu należności.
 • Przygotowywanie raportów.
 • Archiwizacja dokumentacji zgodnie z przyjętymi procedurami.

Wymagania

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność (praca również w weekendy i poza standardowymi godzinami pracy).
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z kontrahentami zagranicznymi.
 • Znajomość obsługi komputera i programów pakietu Office.
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Samodzielność i odpowiedzialność.

Oferujemy

 • Atrakcyjną, pełną wyzwań pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w tworzonych aktualnie strukturach.
 • Elastyczne godziny pracy, możliwość dostosowania pracy np. do zajęć na uczelni.
 • Możliwość skorzystania z programu wynajmu pracowniczego samochodu.
 • System wynagrodzeń i premii zależny od osiąganych wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres: praca@kaizenfleet.pl

Zainteresowanych udziałem również w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lubinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).”

Administratorem danych osobowych Kandydatów pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lubinie (59-300) ul. Przemysłowa 1E, KRS: 0000575185. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Kandydata możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email rodo@kaizenfleet.pl .
Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:
na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego – dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym wizerunek oraz dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania.
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym Kaizen Fleet Sp. z o.o. Sp.k. zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.
Podanie przez pracownika danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez pracownika innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.
Dane Kandydata nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Kaizen Rent S.A.
ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

NIP 692 25 09 293
Regon 362495136

KRS 0000954956

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

info@kaizenfleet.pl
+48 76 749 99 41