Nasze Oddziały

ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

ul. Olsztyńska 3
51-423 Wrocław

ul. Radzikowskiego 5a
31-305 Kraków

ul. Węglowa 1/3
60-122 Poznań

ul. Postępu 2
02-699 Warszawa

ul. Spadochroniarzy 16
80-298 Gdańsk

ul. Wilhelma Orlika-Rückemana 10
20-444 Lublin

ul. 1 Maja 1
71-627 Szczecin

ul. Rejtana 51
35-310 Rzeszów

ul. Bielicka 52
85-135 Bydgoszcz

ul. Witosa 25
11-041 Olsztyn

ul. Gajowa 59
15-794 Białystok

ul. Sycyńska 27
26-600 Radom

Al. Jana Pawła II 19
93-570 Łódź

ul. Fryderyka Chopina 26
65-032 Zielona Góra

ul. Michalowskiego 17,
42-224 Czestochowa

Al. Rozdzienskiego 188D
40-203 Katowice

ul. Warszawska 162
25-001 Kielce

Aleja 500 - lecia Piły 5
64-920 Piła

ul. Żwirki i Wigury 1
02-143 Warszawa

ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego 1
32-083 Kraków Balice

ul. Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

ul. Suwalska 19 B
11-500 Giżycko

Starotargowa
63-400 Ostrów Wielkopolski

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Lubin

ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Wrocław

ul. Olsztyńska 3
51-423 Wrocław

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Kraków

ul. Radzikowskiego 5a
31-305 Kraków

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Poznań

ul. Węglowa 1/3
60-122 Poznań

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Warszawa

ul. Postępu 2
02-699 Warszawa

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Gdańsk

ul. Spadochroniarzy 16
80-298 Gdańsk

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Lublin

ul. Wilhelma Orlika-Rückemana 10
20-444 Lublin

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Rzeszów

ul. Rejtana 51
35-310 Rzeszów

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Bydgoszcz

ul. Bielicka 52
85-135 Bydgoszcz

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Olsztyn

ul. Witosa 25
11-041 Olsztyn

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Białystok

ul. Gajowa 59
15-794 Białystok

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Radom

ul. Sycyńska 27
26-600 Radom

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Łódź

Al. Jana Pawła II 19
93-570 Łódź

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Zielona Góra

ul. Fryderyka Chopina 26
65-032 Zielona Góra

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Częstochowa

ul. Michalowskiego 17,
42-224 Czestochowa

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Katowice

Al. Rozdzienskiego 188D
40-203 Katowice

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Kielce

ul. Warszawska 162
25-001 Kielce

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Piła

Aleja 500 - lecia Piły 5
64-920 Piła

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Lotnisko Kraków — Balice

ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego 1
32-083 Kraków Balice

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Lotnisko - Rębiechowo

ul. Juliusza Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Giżycko

ul. Suwalska 19 B
11-500 Giżycko

sprawdź na mapie-pin-red

Wypożyczalnia samochodów Kaizen Rent Ostrów Wielkopolski

Starotargowa
63-400 Ostrów Wielkopolski

Kaizen Rent S.A.
ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

NIP 692 25 09 293
Regon 362495136

KRS 0000954956

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

info@kaizenfleet.pl
+48 76 749 99 41