Poznaj ofertę dla Twojej firmy!


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Administratora danych osobowych Kaizen Rent S.A. z siedzibą w Lubinie, przy ul. gen. Józefa Bema 8, 59-300 Lubin, NIP: 6922509293, do celów marketingowych. Oświadczam, że... [/acceptance]

  Jeżeli nie chcesz tracić czasu na wypełnianie formularza, możesz także skontaktować się z nami telefonicznie – 76 753 97 77

   

  Kaizen Rent S.A.
  ul. gen. Józefa Bema 8
  59-300 Lubin

  NIP 692 25 09 293
  Regon 362495136

  KRS 0000954956

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

  info@kaizenfleet.pl
  +48 76 749 99 41