Dziękujemy za
kontakt z nami!

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.

Powrót do strony głównej

Kaizen Rent S.A.
ul. gen. Józefa Bema 8
59-300 Lubin

NIP 692 25 09 293
Regon 362495136

KRS 0000954956

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 585 000,00 zł wpłacony w całości

info@kaizenfleet.pl
+48 76 749 99 41